تگ نوشته: 'متن اذان و اقامه همراه با ترجمه'

اذان و اقامه و احکام آن

ارسال شده در: مهر ۲۹ ۱۳۹۰ نوشته:

  دانلود متن اذان همراه با ترجمه فارسی « اذان و اقامه »     « ۳۳ » براى مرد و زن مستحب است پیش از نمازهاى یومیه اذان و اقامه بگویند، اما احتیاط مستحب این است که اقامه ترک نشود مخصوصا در نماز صبح و مغرب و براى کسى که به جماعت نماز نمى خواند؛ ولى [...]

translate to persian by ariatemp.ir